Trang chủ > 40 câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng

40 câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng

21/04/2019 4:21 637

1. Một số câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng với “Can”

 1. Can I have a day off?: Tôi có thể xin nghỉ một ngày được không?
 2. Can I take a message?: Có cần tôi chuyển lời không?
 3. Can I take a rain check?: Bạn có thể mời mình bữa khác được không?
 4. Can I take your order?: Bạn muốn chọn món không?
 5. Can you give me a wake-up call?: Cậu có thể gọi điện đánh thức tôi dậy không?
 6. Can you give me some feedback?: Bạn có thể cho tôi một vài phản hồi không?
 7. Can you make it?: Bạn có thể tới được không?
 8. Can I have a word with you?: Tôi có thể nói chuyện với bạn một lát được không?
 9. Could you speak slower?: Bạn có thể nói chậm hơn được không?
 10. Could I have the bill, please?: Xin cho tôi xem hóa đơn tính tiền

2. Một số câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng với “Do”

 1. Do you have a room available?: Chỗ bạn còn phòng trống không?
 2. Do you have any hobbies?: bạn có sở thích gì không?
 3. Do you have some change?: Bạn có tiền lẻ không?
 4. Do you mind my smoking?: Tôi hút thuốc có phiền gì không?
 5. Do you often work out?: Bạn thường xuyên rèn luyện thân thể chứ?
 6. Do you speak English?: bạn biết nói tiếng Anh không?
 7. Did you enjoy your flight?: Chuyến bay của bạn vui vẻ chứ?
 8. Did you have a good day today?: Ngày hôm nay của bạn tốt chứ?
 9. Did you have a nice holiday?: Bạn đã có một kỳ nghỉ vui vẻ chứ?
 10. Did you have fun?: Cậu chơi vui vẻ chứ?

3. Một số câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng với “Don’t”

 1. Don’t bother: Đừng có phiền phức nữa.
 2. Don’t get me wrong: Đừng hiểu lầm tôi.
 3. Don’t give up: Đừng từ bỏ.
 4. Don’t jump to conclusions: Đừng đưa ra kết luận vội vàng.
 5. Don’t let me down: Đừng làm tôi thất vọng đấy.
 6. Don’t make any mistakes: Đừng có mắc sai lầm đấy.
 7. Don’t mention it: Không cần khách sáo
 8. Don’t miss the boat: Đừng bỏ lỡ cơ hội
 9. Don’t take any chances: Đừng trông chờ vào may mắn
 10. Don’t take it for granted: Đừng coi đó là điều đương nhiên

4. Một số câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng với “How”

 1. How can I get in touch with you? Tôi liên lạc với bạn bằng cách nào được?
 2. How do I look? Nhìn tôi thế nào?
 3. How is it going? Tình hình thế nào?
 4. How late are you open? Anh/chị mở cửa đến mấy giờ?
 5. How long did it last: Đã kéo dài bao lâu rồi?

5. Một số câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng với “Have”

 1. Have you got anything larger? Có cái nào lớn hơn một chút không?
 2. Have you got that? Bạn hiểu ý tôi chứ?
 3. Have you heard from Jane? Bạn có tin tức gì về Jane không?
 4. Have him return my call: Bảo anh ấy gọi lại cho tôi nhé.
 5. Have you finish yet? Bạn đã làm xong chưa?