Trang chủ > Canada

Canada

Các trường tại Canada tham gia chương trình SDS năm 2019

Chương trình du học Canada diện SDS là gì? Thực chất là một dạng miễn chứng minh tài chính đã được đưa vào hoạt động bắt đầu từ ngày 15/3/2018. Vì thế nếu bạn muốn đi du học Canada 2019 thì nên đi theo chương trình này. Yêu cầu...
  • 1
  • 2